Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki

Kierownik/Dyrektor

Irena Roemert-Ciomborowska
ul. Św. Szczepana 3, 61-465 Poznań
61 832-14-24
szkpd84@poczta.onet.pl
www.Sp84.poznan.pl

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U, z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Rawecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-03-01 14:22 - Dokonano zmiany statutu szkoły (Aktualizacja)