Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.2.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

19/11/2019