Zamówienie: ZP.2.2018

Sygnatura zamówienia: ZP.2.2018
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 7 listopada 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 107 im. Arkadego Fiedlera
ul. Dąbrowskiego 73, 60-523 Poznań
kontakt: tel. 61 847-31-56
email: zs107@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług społecznych polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów

Termin składania ofert/wniosków

15 listopada 2018 do godz. 10:15

Ogłoszenie

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-11-21

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-11-22

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marta Krzemieniewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-29 12:22 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (Wprowadzenie informacji)