Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7406
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LIX/307/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1992 r. w sprawie domu pod nazwą "Dom Rennes i Ille et Vilaine" /"La Maison de Rennes et d"Ille et Vilaine"/

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LIX/306/6/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1992 r. STANOWISKO RMP Rada Miejska Poznania z satysfakcją wita powrót do kraju prochów wielkiego Polaka Ignacego Jana Paderewskiego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVIII/305/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 czerwca 1992 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej, dokumentującej działalność konspiracyjną poznańskiego środowiska Szarych Szeregów.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVIII/304/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 czerwca 1992 r. w sprawie likwidacji Zespołu Usług Projektowych miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVIII/303/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 czerwca 1992 r. w sprawie niewyrażenia zgody na zwolnienie gruntów od sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu spółdzielniom mieszkaniowym

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LVII/302/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 czerwca 1992 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych, prowadzonych przez samorząd

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVII/301/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 czerwca 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Szczepankowo - Spławie

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVII/300/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 czerwca 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Junikowo

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVII/299/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1992 r. w sprawie likwidacji niektórych żłobków zlokalizowanych na terenie miasta Poznania i zmiany przeznaczenia zajmowanych przez nie obiektów

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVII/298/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1992 r. w sprawie zakazu handlu okrężnego w rejonie giełdy gołębi i zwierząt domowych przy ul. Opolskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVII/297/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1992 r. w sprawie odstąpienia w użytkowanie wieczyste na rzecz Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej gruntów stanowiących własność Miasta Poznań

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LVII/296/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1992 r. w sprawie nadania Obywatelstwa Honorowego Stefanowi Stuligroszowi

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr LVII/295/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 2 czerwca 1992 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu prof. Zbignierowi Zakrzewskiemu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LVII/294/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1992 r. w sprawie nadania Odznaczenia Zasłużony dla Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LVII/293/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1992 r. w sprawie nadania Odznaczenia Zasłużony dla Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVI/291/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie uznania ważności wyborów do Rady Osiedla Umultowo w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVI/290/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie uznania ważności wyborów do Rady Osiedla Stare Winogrady w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVI/289/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie uznania ważności wyborów do Rady Osiedla Sołacz w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVI/288/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie uznania ważności wyborów do Rady Osiedla Plewiska w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LVI/287/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie obowiązku właścicieli oraz zarządców nieruchomości z terenu miasta Poznania dotyczącego usuwania nieczystości.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVI/286/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie wystąpienia miasta z Przedsiębiorstwa Budowy domów "Drewbud-Poznań" - Spółka z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LV/285/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 maja 1992 r. w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu Miasta Poznania, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LV/284/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 1991 i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LV/283/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie dochodów i wydatków funduszu socjalnego Wsi na 1992 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LV/282/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LV/281/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Poznania nr XI/76/90 z dnia 9.10.1990 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wielkopolskich

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LV/280/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LV/279/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Gruntami Miejskimi Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LV/278/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LIV/277/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 kwietnia 1992 r. w sprawie trybu i warunków zwolnienia użytków rolnych z podatku rolnego oraz wysokości podstawy do ustalenia stawki podatku rolnego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LIV/276/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 kwietnia 1992 r. w sprawie komunalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego - Zespół Elektrociepłowni Poznań

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LIII/275/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 31 marca 1992 r. w sprawie przejęcia przez organy samorządu miasta Poznania zadań prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LIII/274/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 31 marca 1992 r. w sprawie nadania odznaczenia "zasłużony dla miasta Poznania" Oddziałowi Wielkopolskiemu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr "Macierz"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LIII/273/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 31 marca 1992 r. w sprawie budżetu na rok 1992

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LIII/272/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 31 marca 1992 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na rok 1992 oraz upoważnienia Zarządu Miasta do podejmowania niektórych czynności.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LII/270/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 marca 1992 r. w sprawie wyboru członków Kolegium do spraw wykroczeń przy Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LII/271/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 marca 1992 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/253/92 w sprawie zwolnień i ulg w zakresie podatku od środków transportowych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LI/269/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 marca 1992 r. w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej I instancji dla orzekania spraw dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Miejskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LI/268/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 marca 1992 r. w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej II instancji dla orzekania spraw dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Miejskiego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LI/267/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 marca 1992 r. w sprawie odwołania ławnika Czesława Maciejewskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LI/266/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 marca 1992 r. w sprawie odwołania ławnika Edmunda Strzeszyńskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR L/265/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 marca 1992 r. STANOWISKOO R.M.P. Rada Miejska Poznania oraz Zarząd Miasta, w pełni przyłącza się do akcji "Dobre bo polskie" prowadzonej przez Redakcję "Gazety Poznańskiej", i w swoich decyzjach będzie czynnie popierała ten kierunek działania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR L/264/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 marca 1992 r. w sprawie wyborów do Rady Osiedla Smochowice w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR L/263/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 marca 1992 r. w sprawie przedłużenia upoważnienia Naczelnego Dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Poznaniu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR L/262/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 marca 1992 r. STANOWISKO RMP. Rada Miejska Poznania, uznając kwestie ochrony, kształtowania i rozwoju terenów zieleni za bardzo istotny czynnik wpływający na zdrowie i jakość życia mieszkańców, zobowiązuje Zarząd Miasta do przedstawienia kompleksowego i perspektywicznego programu ochrony, kształtowania i rozwoju terenów zieleni.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR L/261/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 marca 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju gospodarczego Rady Miejskiej Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR L/260/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 marca 1992 r. w sprawie umieszczenia tablicy poświęconej pamięci Anny Jantar - Kukulskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR L/259/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 marca 1992 r. w sprawie ustawienia kamienia pamiątkowego w 10 rocznicę śmierci Wojciecha Cieślewicza

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR L/258/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 marca 1992 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w 100 lecie Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIX/257/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. w sprawie odstąpienia w użytkowanie wieczyste na rzecz Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej gruntów stanowiących własność Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIX/257a/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. w sprawie wyboru uzupełniającego delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIX/256/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansowej Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIX/255/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIX/254/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. w sprawie podatku od posiadania psów

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIX/253/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. w sprawie zwolnień i ulg w zakresie podatku od środków transportowych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIX/252/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. w sprawie stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIX/251/5/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. STANOWISKO RMP w sprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIX/250/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLVIII/249/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 stycznia 1992 r. w sprawie zmiany lokalizacji Dziennego Domu Pomocy w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVIII/249a/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 stycznia 1992 r. w sprawie odwołania delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVIII/248/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 stycznia 1992 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dokończenie wykonania rurociągu tłocznego ścieków pod rzeką Wartą i częściowe finansowanie cz. I etapu II budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla m. Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/247/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie wniosku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wspomożenie z budżetu państwa inwestycji Poznański Szybki Tramwaj

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/246/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Sprzętowo-Transportowego Budownictwa Komunalnego w Poznaniu celem jego prywatyzacji

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/245/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego Jeżyce w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/244/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie reorganizacji i przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/243/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego - Wilda w Poznaniu w celu jego prywatyzacji

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/242/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Poznaniu, w celu jego prywatyzacji

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/241/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Sołacz

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/240/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Plewiska

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/239/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Stare Winogrady

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/238/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Umultowo

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLV/237/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 grudnia 1991 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLV/236/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 grudnia 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez radnego Jerzego Babiaka funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej w Radzie Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLV/235/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 grudnia 1991 r. w sprawie przeniesienia kredytów między działami i rozdziałami w wydatkach budżetu miasta na 1991 rok

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIV/233/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 grudnia 1991 r. w sprawie nabycia na własność miasta Poznania gruntu położonego w Poznaniu, na Osiedlu Bolesława Chrobrego 121 pod szkołę

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIV/234/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. w sprawie opłaty targowej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIV/232/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIV/231/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIV/230/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIV/229/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach miasta.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIV/228/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania przez Zarząd udziałów i akcji w imieniu miasta

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIV/227/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. Stanowisko RMP w związku z próbą uniemożliwienia dalszego działania Radia "S" - Rada Miejska Poznania wyraża zdecydowane poparcie dla działalności tej rozgłośni.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIII/226/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 listopada 1991 r. Stanowisko Rady Miejskiej Poznania w sprawie wychowania i roli miasta w tym zakresie

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIII/225/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 listopada 1991 r. w spawie zakazu handlu okrężnego na ulicach: Dąbrowskiego i Głogowskiej wraz z niektórymi ulicami przyległymi

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIII/224/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 listopada 1991 r. w sprawie powołania Osiedla Smochowice

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIII/222/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 listopada 1991 r. Stanowisko Rady Miejskiej Poznania w sprawie poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIII/221/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 listopada 1991 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Serbskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLII/220/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. Stanowisko Rady Miejskiej Poznania w sprawie udziału budżetu państwa w kosztach utrzymania przedszkoli integracyjnych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLII/219/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Jugosłowiańskiej - Taczanowskiego w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLII/218/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na rok 1991

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLII/217/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLII/216/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. w sprawie nazewnictwa miejskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLII/215/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. My Radni Rady Miejskiej Poznania, wybrani w pierwszych po wojnie demokratycznych wyborach postanowiliśmy uhonorować tych, którzy przyczynili się do tego, że Poznań pozostał Poznaniem.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLII/214/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. w sprawie nabycia gruntu pod budowę szkoły podstawowej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLII/213/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 listopada 1991 r. w sprawie przejęcia na własność miasta gruntów Państwowego Funduszu Ziemi

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLII/212/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 listopada 1991 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLI/211/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 października 1991 r. w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XL/210/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 października 1991 r. w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XL/209/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 października 1991 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XL/208/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 października 1991 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Petera Mansfalda

brak