Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7138
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VII/37/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r. w sprawie Komisji Nadzwyczajnej ds. zbadania działalności spółek, w których współudziałowcem jest Rada Miejska i jednostki jej podległe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VII/36/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r. w sprawie wyboru zastępcy prezydenta miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VI/35/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie opłaty targowej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VI/34/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie wyboru członka Rady Miejskiej Poznania do składu Komisji Konkursowej wybierającej dyrektora Wydziału Kultury i sportu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VI/33/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie stanowiska Rady odnośnie braku postępu prac nad reformą ochrony zdrowia w kraju.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VI/32/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie wyboru delegata do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VI/31/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie określenia trybu powoływania do stałych komisji Rady Miejskiej Poznania członków spoza Rady.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VI/30/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie powołania sekretarza Urzędu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VI/28/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie wyboru zastępcy prezydenta miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR V/27/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru delegatów do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR V/26/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1990 r. w sprawie przekazania daru Sejmikowi Samorządowemu województwa poznańskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR V/25/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR V/24/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1990 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz zasad określania stawek czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IV/23/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie kuratorium poznańskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR IV/22/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie trybu zwoływania sesji Rady Miejskiej Poznania w terminie przyspieszonym

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IV/21/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie powołania pełnomocników Rady ds. współpracy z dotychczasowymi dzielnicami.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IV/20/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej cen biletów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR IV/19/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej ds. Mienia Komunalnego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR IV/18/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IV/17/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR III/16/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej ds. Mienia Komunalnego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR III/15/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia liczby i rodzaju stałych komisji Rady Miejskiej Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR III/14/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru 3 członków Zarządu nie będących zastępcami prezydenta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR II/13/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru zastępcy prezydenta miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR II/12/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 czerwca 1990 r. w sprawie określenia terminu i trybu wyboru zastępców prezydenta oraz pozostałych członków Zarządu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR II/12a/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 czerwca 1990 r. w sprawie przekazania pomieszczeń dla potrzeb radnych Rady Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR II/11/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wielkości i struktury Zarządu Miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR II/10/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 6 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR II/9/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 6 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR I/8a/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie ustanowienia w Radzie Miejskiej Poznania rzecznika prasowego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR I/8/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego województwa poznańskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR I/7/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie powołania kierownika i zastępców kierownika Urzędu Stanu cywilnego Urzędu Miejskiego w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR I/6/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia terminu i trybu wyboru prezydenta miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR I/5/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR I/4/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie przyjęcia darowizny

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR I/3/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR I/2/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR I/1/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie tymczasowego Regulaminu Obrad Rady Miejskiej Poznania

brak