Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7808
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XL/209/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 października 1991 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XL/208/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 października 1991 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Petera Mansfalda

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XL/207/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 października 1991 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych na rok 1991

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XL/207a/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 października 1991 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej Poznania ds. Gospodarki Gruntami Miejskimi

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXIX/206/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 października 1991 r. w sprawie ustalenia składu obwodowych komisji wyborczych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXVIII/205/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXVIII/204/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Funduszu Ratowniczego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/203/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego inwestycji na rok 1991

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/202/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu na rzecz gminy Kórnik

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/201/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu na rzecz gminy Swarzędz

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/200/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu na rzecz gminy Pobiedziska

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/199/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu na rzecz gmin: Czerwonak, Kaźmierz, Luboń, Tarnowo Podgórne

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/198/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie przeniesienia kredytów między działami w wydatkach budżetu miasta na 1991 rok

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXVIII/197/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 1991 rok.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/196/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 1991

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVII/195/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 września 1991 r. w sprawie utworzenia spółki "Camping Malta"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVII/194/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 września 1991 r. w sprawie uregulowania zobowiązań POSiR-u związanych z budową toru regatowego "Malta"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVII/193/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 września 1991 r. w sprawie gwarantowania kredytu dla PGO Naramowice w spłacie zobowiązań wobec WPEC-u w kwocie 16 mld zł

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVII/192/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 września 1991 r. w sprawie przekazania gruntu na rzecz Polsko-Francuskiej Wyższej Szkoły Telekomunikacyjnej.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVI/191/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 września 1991 r. w sprawie wzniesienia pomnika i wystawienia tablicy pamiątkowej ofiarom funkcjonariuszy UB w Poznaniu, członkom Armii Krajowej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXVI/190/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 września 1991 r. w sprawie inwestycji lokalnych z udziałem ludności

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVI/189/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 września 1991 r. w sprawie odwołania ławnika Ryszarda Konstantego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVI/188/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 września 1991 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia w Poznaniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXV/187/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 lipca 1991 r. w sprawie dochodów i wydatków funduszu socjalnego wsi w 1991 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXV/186/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 lipca 1991 r. w sprawie wykupu na własność miasta Poznania zabudowań w Szczepankowie przy ul. Kobylepole z przeznaczeniem pod Ośrodek dla Bezdomnych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXV/185/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 lipca 1991 r. w sprawie przekształcenia Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXV/184/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 lipca 1991 r. w sprawie trybu powoływania samorządów pomocniczych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXIV/183/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 lipca 1991 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 3/91 Zarządu Miasta Poznania z dnia 5.07.1991 r. wydanego w sprawie zakazu handlu okrężnego na ulicach Franciszka Ratajczaka i Niezłomnych oraz al. Karola Marcinkowskiego wraz z ulicami przyległymi.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXIV/182/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 lipca 1991 r. w sprawie przystąpienia Poznania do Sieci Zdrowych Miast

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXIV/181/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 lipca 1991 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIX/132/91 z dnia 19 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXIV/180/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 lipca 1991 r. w sprawie likwidacji Poznańskiego Biura Projektów Urbanistycznych oraz Miejskiego Biura Planowania Przestrzennego i utworzenia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXIV/179/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 lipca 1991 r. w sprawie stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXII/177/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficznego "Geopoz" w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXII/176/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 czerwca 1991 r. w sprawie regulaminu Komisji Rewizyjnej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXII/175/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 czerwca 1991 r. w sprawie dokooptowania do składu Komisji Finansowej Rady Miejskiej Poznania osoby spoza Rady

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXI/174/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXX/173/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 czerwca 1991 r. w sprawie przejęcia przez organy samorządu miasta Poznania zadań z zakresu administracji rządowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXX/172/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia "Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania i odznaczenia "Zasłużony dla Miasta Poznania".

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXX/170/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 czerwca 1991 r. w sprawie przewozu osób i bagażu taksówkami

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXX/169/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXIX/168/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 maja 1991 r. w sprawie upoważnienia Naczelnego Dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Poznaniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXIX/167/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 maja 1991 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXIX/166/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 maja 1991 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXIX/165/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 maja 1991 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 1/91 Zarządu Miasta Poznania z dnia 15.05.1991 r. wydanego w sprawie zakazu handlu okrężnego na poboczach ulicy Droga Dębińska

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXIX/164/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 maja 1991 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXVIII/163/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 maja 1991 r. w sprawie porozumień komunalnych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXVIII/162/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 maja 1991 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w 1991 r. na zasadzie inkasa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXVIII/161/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 maja 1991 r. w sprawie opłaty targowej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXVIII/160/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA
Z DNIA 14 maja 1991 r. w sprawie opracowania modelu samorządowej szkoły podstawowej.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXVII/159/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 maja 1991 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i delegatur za rok 1990 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tego tytułu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXV/158/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia Funduszu Ochrony Środowiska Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXV/157/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 kwietnia 1991 r. w sprawie komunalizacji przedsiębiorstw nie podlegających Prezydentowi Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXV/156/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 kwietnia 1991 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXIV/155/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 kwietnia 1991 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów kapitalnych na rok 1991 oraz upoważnienia Zarządu Miasta do podejmowania niektórych czynności.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXIV/154/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 kwietnia 1991 r. w sprawie podziału wydatków budżetu miasta na rozdziały oraz upoważnienia Zarządu Miasta do podejmowania niektórych czynności

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXIII/153/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 kwietnia 1991 r. w sprawie nieodpłatnego przekazywania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu na rzecz niektórych gmin.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXIII/152/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 kwietnia 1991 r. w sprawie budżetu na rok 1991.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/151/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXII/150/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXII/149/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/148/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie nazewnictwa miejskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXII/147/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej Poznania w skład komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/146/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie dróg rowerowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/145/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie konieczności aktualizacji planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego "Podolany 2" i "Podolany 1"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/144/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie konieczności aktualizacji miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego "Górczyn"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/143/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie konieczności aktualizacji planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego Smochowice-Zachód", "Smochowice 1", "Smochowice 2", "Smochowice-Południe"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/142/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie samodzielności organizacyjno-finansowej przedszkoli.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XX/141/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 marca 1991 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Tymczasowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XX/140/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 marca 1991 r. w sprawie komunalizacji mienia państwowego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XX/139/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 marca 1991 r. w sprawie zapewnienia ładu estetycznego na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/138/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r. w sprawie warunków prowadzenia handlu okrężnego w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIX/137/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r. w sprawie przejęcia przez organy samorządu miasta Poznania zadań z zakresu administracji rządowej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIX/136/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r. o rozpisaniu uzupełniających wyborów ławników ludowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/135/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r.w sprawie powołania w miejsce Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Pomocy Społecznej - Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/134/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/133/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Zieleni

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIX/129/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Weterynarii w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/132/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIX/131/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 lutego 1991 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/130/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 lutego 1991 r. w sprawie podatku od posiadania psów

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/128/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 lutego 1991 r. w sprawie zwolnień i ulg w zakresie podatku od środków transportowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVIII/126/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej w Poznaniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz poszerzenia zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Poznań - Grunwald.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVIII/125/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie przejęcia Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVIII/124/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVIII/123/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia poradni specjalistycznej pod nazwą: "Poznański Ośrodek Specjalistyczny"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVIII/122/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie komunalizacji przedsiębiorstw nie podlegających Prezydentowi Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVIII/121/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVIII/120/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie określenia zasad wypłacania i ustalania wysokości diet dla Przewodniczącego, wiceprzewodniczących, radnych Rady Miejskiej oraz członków Komisji spoza Rady Miejskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVIII/119/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 stycznia 1991 r. w sprawie oświadczenia wyrażającego zaniepokojenie Rady Miejskiej Poznania o bezskuteczności działań ze strony administracji szczebla centralnego i wojewódzkiego w przedmiocie zapewnienia środków na uregulowanie zadłużeń finansowych za prace wykonane na Torze Regatowym "Malta" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVIII/118/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 stycznia 1991 r. w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej ds. jez. Maltańskiego wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVIII/117/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do Międzynarodowych Targów Poznańskich - spółki z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/127/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 lutego 1991 r. w sprawie stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVII/116/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Poznania wyrażającego dezaprobatę do działań Izby Skarbowej w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVII/115/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Poznania dotyczącego obsady stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVII/114/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Poznania dotyczącego dezaprobaty dla działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVII/113/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie przejęcia przez organy samorządu miasta Poznania zadań z zakresu administracji rządowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVII/112/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rady Miejskiej Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVII/111/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie wyboru delegata do Związku Miast Polskich

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVII/110/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/83/90 dotyczącej wyboru ławników i członków kolegium do spraw wykroczeń

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVII/109/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską Poznania dotyczącego wydarzeń na Litwie.

brak