Uchwała nr III/12/VIII/2018 z dnia 2018-12-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr III/12/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr II/6/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-12-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KOMISJE RADY

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian