Uchwała nr III/26/VIII/2018 z dnia 2018-12-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr III/26/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

Data podjęcia:

2018-12-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2018-12-20
  • Pozycja w dzienniku: 10299

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian