Uchwała nr IV/34/VIII/2018 z dnia 2018-12-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr IV/34/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr LVII/1064/VII/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-12-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-07-01

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-20 00:00:00.0