Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Znajdź uchwały

Kadencja Rady Miasta

1990-1994

Liczba znalezionych uchwał: 668
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXI/369/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 grudnia 1992 r. w sprawie zmiany organizacyjno-prawnej formy działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXI/368/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 grudnia 1992 r. w sprawie reorganizacji zarządzania zielenią miejską

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXI/367/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 grudnia 1992 r. w sprawie likwidacji PP "Targowiska" w celu jego prywatyzacji

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXI/366/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 grudnia 1992 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXI/365/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 grudnia 1992 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na rok 1992.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXI/364/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 grudnia 1992 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na rok 1992.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXX/363/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 1 grudnia 1992 r. w sprawie zatwierdzenia projektów umów dotyczących zawarcia przez Miasto Poznań Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Firma Rethmann Recycling GmbH

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXX/362/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 1 grudnia 1992 r. w sprawie uchwały Nr XLIV/232/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 3 grudnia 1991 r., w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXIX/361/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 listopada 1992 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Miasta Poznania położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Jugosłowiańskiej - Gwiaździstej - Taczanowskiego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXIX/360/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 listopada 1992 r. w sprawie opracowania wariantowych rozwiązań przyszłościowej struktury administracji miejskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXIX/359/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 listopada 1992 r. w sprawie uznania ważności wyborów do Rady osiedla Szczepankowo-Spławie w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXIX/358/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 listopada 1992 r. w sprawie wyboru ławników i członków Kolegium do spraw Wykroczeń

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXIX/357/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 listopada 1992 r. w sprawie przyznania Ludwikowi Dziewolskiemu mandatu radnego Rady Miejskiej Poznania w okręgu wyborczym nr 11

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXVIII/356/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 listopada 1992 r. w sprawie określenia miejsc i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w centrum Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXVIII/355/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 listopada 1992 r. w sprawie warunków używania nazwy i herbu Miasta Poznania w znakach towarowych dla celów reklamowych i handlowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXVIII/354/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 listopada 1992 r. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXVIII/353/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 listopada 1992 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXVIII/352/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 listopada 1992 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka Pietrzyńskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXVII/351/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 listopada 1992 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Poznania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXVII/350/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 listopada 1992 r. w sprawie zmiany w uchwale nr LXIV/332/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 22.IX.1992 r.w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na rok 1992 oraz upoważnienia Zarządu Miasta do podejmowania niektórych czynności.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXVII/349/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 listopada 1992 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Turystyki S.A. w Warszawie

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXVII/348/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 listopada 1992 r. OŚWIADCZENIE R.M.P. w sprawie pomocy ofiarom konfliktu w państwach byłej Jugosławii

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXVI/347/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 października 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXVI/346/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 października 1992 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi w nieruchomościach będących mieniem m. Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXVI/345/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 października 1992 r. w sprawie odstąpienia w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność m. Poznania położonych w Poznaniu przy ul. Dziewanny 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a oraz ul. Madziarskiej 16, 16a

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXVI/344/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 października 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań -Antoninek - Zieliniec - Kobylepole

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXVI/343/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 października 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Wola

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXVI/342/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 października 1992 r. w sprawie wyboru Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXVI/341/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 października 1992 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXVI/340/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 października 1992 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Czesława Ratajczaka

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXV/339/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 października 1992 r. w sprawie nabycia na własność miasta Poznania udziału w wysokości 1 w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Malwowej 26.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXV/338/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 października 1992 r. w sprawie użyczenia gruntów komunalnych na cele sportowo-rekreacyjne.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXV/337/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 13 października 1992 r. w sprawie dzierżawy wieloletniej gruntów stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Zamenhofa

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXV/336/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 6 października 1992 r. w sprawie dzierżawy wieloletniej gruntów stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska - Królowej Jadwigi

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXV/335/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 6 października 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXIV/334/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 września 1992 r. w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXIV/333/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 września 1992 r.w sprawie zmiany uchwały nr II/11/90 Rady Miejskiej Poznania z dnia 8 czerwca 1990 roku, określającej wielkość i strukturę Zarządu Miasta.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXIV/332/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 września 1992 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/272/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na rok 1992 oraz upoważnienia Zarządu Miasta do podejmowania niektórych czynności.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXIV/331/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 września 1992 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXIV/330/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 września 1992 r. w sprawie odstąpienia w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta Poznań, położonych w Poznaniu przy ulicy Sanitariuszek.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXIII/329/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 września 1992 r. w sprawie zmiany treści uchwały z dnia 29.06.1992 r. Nr LIX/307/92 w sprawie: domu pod nazwą "Domu Rennes i Ille et Vilaine" /"La Maison de Rennes et d' Ille et Vilaine"/

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXIII/328/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 września 1992 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/273/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie: budżetu na 1992 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXII/327/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 września 1992 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Poznańskiego orzekającego nieważność Uchwały Nr LXI/320/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 28 lipca 1992 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXII/326/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 września 1992 r. w sprawie konieczności aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Osiedli Piątkowo-Naramowice

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXII/325/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 września 1992 r. w sprawie zakazu handlu okrężnego na obszarze ograniczonym ulicami Królowej Jadwigi - Dolna Wilda - Św. Jerzego - Droga Dębińska

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXII/324/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 września 1992 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr VI/30/90 z dnia 16.07.1990 r. w sprawie powołania Sekretarza Urzędu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXII/323/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 września 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXI/322/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 lipca 1992 r. w sprawie prowadzenia Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXI/321/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 lipca 1992 r. w sprawie porozumienia pomiędzy miastami i gminami Poznania. Swarzędza i Czerwonaka w sprawie przejęcia i dalszej eksploatacji majątku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu w celu zaopatrzenia społeczności lokalnych w energię cieplną równoczesnym przekształceniem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu w spółkę prawa handlowego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXI/320/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXI/319/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 lipca 1992 r. w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego Nowe Miasto w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXI/318/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 lipca 1992 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXI/317/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 lipca 1992 r. w sprawie reorganizacji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Poznaniu oraz utworzenia Zakładu budżetowego o nazwie "Usługi Komunalne" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXI/316/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 lipca 1992 r. w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwo Robót Oświetleniowych "Reklama" w Poznaniu celem jego prywatyzacji

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LX/315/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 lipca 1992 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Miasta Poznania położonych w Poznaniu, przy ul. Kurlandzkiej - Franowo.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LX/314/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 lipca 1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/174/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 11 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu oraz zmiany uchwały Nr XLIV/231/91 z dnia 3 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LX/313/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 lipca 1992 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Poznana z firmą Rethmann

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LX/312/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 lipca 1992 r. w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LX/311/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 lipca 1992 r. w sprawie powołania zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LX/310/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 lipca 1992 r. w sprawie odwołania Tadeusza Kieliszewskiego z funkcji członka Zarządu Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LX/309/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 lipca 1992 r. w sprawie odwołania Jana Kaczmarka z funkcji członka Zarządu Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LX/308/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 lipca 1992 r. w sprawie realizacji "eksperymentu poznańskiego" dotyczącego spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Czerwonak

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LIX/307/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1992 r. w sprawie domu pod nazwą "Dom Rennes i Ille et Vilaine" /"La Maison de Rennes et d"Ille et Vilaine"/

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LIX/306/6/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1992 r. STANOWISKO RMP Rada Miejska Poznania z satysfakcją wita powrót do kraju prochów wielkiego Polaka Ignacego Jana Paderewskiego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVIII/305/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 czerwca 1992 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej, dokumentującej działalność konspiracyjną poznańskiego środowiska Szarych Szeregów.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVIII/304/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 czerwca 1992 r. w sprawie likwidacji Zespołu Usług Projektowych miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVIII/303/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 czerwca 1992 r. w sprawie niewyrażenia zgody na zwolnienie gruntów od sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu spółdzielniom mieszkaniowym

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LVII/302/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 czerwca 1992 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych, prowadzonych przez samorząd

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVII/301/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 czerwca 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Szczepankowo - Spławie

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVII/300/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 czerwca 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Junikowo

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVII/299/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1992 r. w sprawie likwidacji niektórych żłobków zlokalizowanych na terenie miasta Poznania i zmiany przeznaczenia zajmowanych przez nie obiektów

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVII/298/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1992 r. w sprawie zakazu handlu okrężnego w rejonie giełdy gołębi i zwierząt domowych przy ul. Opolskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVII/297/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1992 r. w sprawie odstąpienia w użytkowanie wieczyste na rzecz Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej gruntów stanowiących własność Miasta Poznań

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LVII/296/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1992 r. w sprawie nadania Obywatelstwa Honorowego Stefanowi Stuligroszowi

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr LVII/295/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 2 czerwca 1992 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu prof. Zbignierowi Zakrzewskiemu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LVII/294/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1992 r. w sprawie nadania Odznaczenia Zasłużony dla Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LVII/293/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1992 r. w sprawie nadania Odznaczenia Zasłużony dla Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVI/291/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie uznania ważności wyborów do Rady Osiedla Umultowo w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVI/290/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie uznania ważności wyborów do Rady Osiedla Stare Winogrady w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVI/289/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie uznania ważności wyborów do Rady Osiedla Sołacz w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVI/288/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie uznania ważności wyborów do Rady Osiedla Plewiska w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LVI/287/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie obowiązku właścicieli oraz zarządców nieruchomości z terenu miasta Poznania dotyczącego usuwania nieczystości.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LVI/286/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie wystąpienia miasta z Przedsiębiorstwa Budowy domów "Drewbud-Poznań" - Spółka z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LV/285/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 maja 1992 r. w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu Miasta Poznania, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LV/284/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 1991 i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LV/283/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie dochodów i wydatków funduszu socjalnego Wsi na 1992 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LV/282/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LV/281/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Poznania nr XI/76/90 z dnia 9.10.1990 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wielkopolskich

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LV/280/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LV/279/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Gruntami Miejskimi Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LV/278/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LIV/277/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 kwietnia 1992 r. w sprawie trybu i warunków zwolnienia użytków rolnych z podatku rolnego oraz wysokości podstawy do ustalenia stawki podatku rolnego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LIV/276/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 kwietnia 1992 r. w sprawie komunalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego - Zespół Elektrociepłowni Poznań

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LIII/275/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 31 marca 1992 r. w sprawie przejęcia przez organy samorządu miasta Poznania zadań prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LIII/274/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 31 marca 1992 r. w sprawie nadania odznaczenia "zasłużony dla miasta Poznania" Oddziałowi Wielkopolskiemu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr "Macierz"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LIII/273/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 31 marca 1992 r. w sprawie budżetu na rok 1992

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LIII/272/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 31 marca 1992 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na rok 1992 oraz upoważnienia Zarządu Miasta do podejmowania niektórych czynności.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LII/270/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 marca 1992 r. w sprawie wyboru członków Kolegium do spraw wykroczeń przy Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LII/271/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 marca 1992 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/253/92 w sprawie zwolnień i ulg w zakresie podatku od środków transportowych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LI/269/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 marca 1992 r. w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej I instancji dla orzekania spraw dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Miejskiego

brak