Uchwała nr LII/271/92 z dnia 1992-03-17

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LII/271/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 marca 1992 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/253/92 w sprawie zwolnień i ulg w zakresie podatku od środków transportowych

Data podjęcia:

1992-03-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1992-03-17 00:00:00.0