Uchwała nr LV/281/92 z dnia 1992-04-28

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LV/281/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Poznania nr XI/76/90 z dnia 9.10.1990 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wielkopolskich

Data podjęcia:

1992-04-28

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewelina Łupińska
ostatnia zmiana w dniu 2008-01-16 09:37 - dodano uchwałę uchyloną (Aktualizacja)