Uchwała nr LV/284/92 z dnia 1992-04-28

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LV/284/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 1991 i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

Data podjęcia:

1992-04-28

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian