Uchwała nr LXIII/328/92 z dnia 1992-09-15

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXIII/328/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 września 1992 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/273/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie: budżetu na 1992 r.

Data podjęcia:

1992-09-15

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1992-09-15 00:00:00.0