Uchwała nr LXVII/351/92 z dnia 1992-11-10

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXVII/351/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 listopada 1992 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Poznania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi.

Data podjęcia:

1992-11-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchyla uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Dziczkaniec
ostatnia zmiana w dniu 2007-01-11 15:27 - wskazano uchwałę uchyloną ()