Uchwała nr LXVIII/355/92 z dnia 1992-11-17

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXVIII/355/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 listopada 1992 r. w sprawie warunków używania nazwy i herbu Miasta Poznania w znakach towarowych dla celów reklamowych i handlowych

Data podjęcia:

1992-11-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1992-11-17 00:00:00.0