Uchwała nr LXX/362/92 z dnia 1992-12-01

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXX/362/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 1 grudnia 1992 r. w sprawie uchwały Nr XLIV/232/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 3 grudnia 1991 r., w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

Data podjęcia:

1992-12-01

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1992-12-01 00:00:00.0