Uchwała nr LXXXIX/498/93 z dnia 1993-09-07

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXXIX/498/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie oddania w dzierżawę wieloletnią gruntów stanowiących własność Miasta Poznania. położonych w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska

Data podjęcia:

1993-09-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1993-09-07 00:00:00.0