Uchwała nr XCIII/547/18/93 z dnia 1993-12-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XCIII/547/18/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 grudnia 1993 r. STANOWISKO Rady Miejskiej Poznania Rada Miejska Poznania po przeprowadzeniu debaty na sesji w dniu 7 grudnia 1993 r. uznała, że szkoły ponadpodstawowe objęte programem pilotażowym zostaną przejęte przez Miasto pod warunkiem. że nastąpi również przejęcie szkół stopnia podstawowego od 1 stycznia 1994 r.

Data podjęcia:

1993-12-07

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1993-12-07 00:00:00.0