Uchwała nr XCVII/559/93 z dnia 1993-12-30

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XCVII/559/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 grudnia 1993 r.
w sprawie nie przejęcia zadań i kompetencji dotyczących prowadzenia szkół podstawowych

Data podjęcia:

1993-12-30

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1993-12-30 00:00:00.0