Uchwała nr XXXVIII/204/91 z dnia 1991-09-25

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XXXVIII/204/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Funduszu Ratowniczego

Data podjęcia:

1991-09-25

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1991-09-25 00:00:00.0