Uchwała nr LXIX/1245/VII/2018 z dnia 2018-06-26

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIX/1245/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Data podjęcia:

2018-06-26

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-06-26 00:00:00.0