Uchwała nr LXIX/1269/VII/2018 z dnia 2018-07-03

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIX/1269/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr..., położonego przy ul. Chociszewskiego 34.

Data podjęcia:

2018-07-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • POLITYKA MIESZKANIOWA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-03 00:00:00.0