Uchwała nr LXXIII/1388/VII/2018 z dnia 2018-10-16

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIII/1388/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi U.W. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku z brakiem zmian regulaminu przewozu rowerów.

Data podjęcia:

2018-10-16

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-16 00:00:00.0