Uchwała nr LIX/1106/VII/2017 z dnia 2017-12-21

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LIX/1106/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. na obszarach wodnych miasta Poznania.

Data podjęcia:

2017-12-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2018-01-02
  • Pozycja w dzienniku: 72

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian