Uchwała nr LIX/1107/VII/2017 z dnia 2017-12-21

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LIX/1107/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym w Poznaniu na rok 2018.

Data podjęcia:

2017-12-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian