Uchwała nr LV/1015/VII/2017 z dnia 2017-10-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LV/1015/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli: "Celowość powstania Systemu Wspierania Obsługi Sesji Rady Miasta".

Data podjęcia:

2017-10-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • KOMISJE RADY
  • KONTROLE KOMISJI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian