Uchwała nr LV/374/II/97 z dnia 1997-03-18

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LV/374/II/97 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 marca 1997 r. w sprawie powołania Osiedla Śródmieście w Poznaniu

Data podjęcia:

1997-03-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • JEDNOSTKI POMOCNICZE OSIEDLA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1997-03-18 00:00:00.0