Uchwała nr LVI/1017/VII/2017 z dnia 2017-11-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVI/1017/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Engeströma w Poznaniu.

Data podjęcia:

2017-11-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2017-11-15
  • Pozycja w dzienniku: 7454

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian