Uchwała nr LVI/1024/VII/2017 z dnia 2017-11-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVI/1024/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy TOSA Tomasz Cichowski dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Poznania na okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Data podjęcia:

2017-11-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian