Uchwała nr LVI/1025/VII/2017 z dnia 2017-11-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

Data podjęcia:

2017-11-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2017-11-15
  • Pozycja w dzienniku: 7458

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian