Uchwała nr LVI/1055/VII/2017 z dnia 2017-11-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVI/1055/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie skargi I.K. na Prezydenta Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2017-11-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian