Uchwała nr LVII/1068/VII/2017 z dnia 2017-11-21

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVII/1068/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

Data podjęcia:

2017-11-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian