Uchwała nr LVII/1069/VII/2017 z dnia 2017-11-21

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVII/1069/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 uchylająca uchwałę Nr XXV/355/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań, zmienianą uchwałą Nr XXXIX/681/VII/2016 Rady Miasta Poznania z 13 grudnia 2016 r.

Data podjęcia:

2017-11-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian