Uchwała nr LVII/1077/VII/2017 z dnia 2017-11-21

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVII/1077/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych prowadzonych przez Miasto Poznań w szkoły policealne, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

Data podjęcia:

2017-11-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian