Uchwała nr LVIII/1096/VII/2017 z dnia 2017-12-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVIII/1096/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLII/645/VI/2012 z dn. 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Data podjęcia:

2017-12-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2017-12-12
  • Pozycja w dzienniku: 8375

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian