Uchwała nr LX/1112/VII/2018 z dnia 2018-01-09

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LX/1112/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 09-01-2018 w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4102.35.2017.16, z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy por Janiny Lewandowskiej.

Data podjęcia:

2018-01-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • NAZEWNICTWO ULIC
  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 2018-12-13, treść:
    uchylenie zarządzenia zastępczego

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian