Uchwała nr LXI/1113/VII/2018 z dnia 2018-01-23

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXI/1113/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Armii Krajowej" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2018-01-23

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian