Uchwała nr LXI/1122/VII/2018 z dnia 2018-01-23

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXI/1122/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Krzyżowej.

Data podjęcia:

2018-01-23

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian