Uchwała nr LXI/1128/VII/2018 z dnia 2018-02-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXI/1128/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-02-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Kategorie tematyczne:

  • DROGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian