Uchwała nr LXI/1130/VII/2018 z dnia 2018-02-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXI/1130/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 zmieniająca uchwałę Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Radzie Seniorów.

Data podjęcia:

2018-02-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2018-02-12
  • Pozycja w dzienniku: 1401

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian