Uchwała nr LXI/1131/VII/2018 z dnia 2018-02-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXI/1131/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie nadania Pani Marii Nowickiej statusu członka wspierającego Miejskiej Rady Seniorów.

Data podjęcia:

2018-02-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian