Uchwała nr LXI/1135/VII/2018 z dnia 2018-02-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXI/1135/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Data podjęcia:

2018-02-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-01

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian