Uchwała nr LXIV/1184/VII/2018 z dnia 2018-04-03

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1184/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-04-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian