Uchwała nr LXIV/1189/VII/2018 z dnia 2018-04-03

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1189/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXI/1133/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2018 rok.

Data podjęcia:

2018-04-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KONTROLE KOMISJI

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Historia zmian