Uchwała nr LXIV/1190/VII/2018 z dnia 2018-04-03

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1190/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie rozpatrzenia petycji W.C. obejmującej żądanie podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul Wiatraczną, Krzywoustego i Inflancką, na wysokości os. Lecha.

Data podjęcia:

2018-04-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian