Uchwała nr LXIV/1191/VII/2018 z dnia 2018-04-03

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1191/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej żądania uregulowania kwestii dofinansowania żłobków niepublicznych w 2018 r. w formie uchwały Rady Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-04-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian