Uchwała nr LXV/1207/VII/2018 z dnia 2018-04-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXV/1207/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie uznania odwołania Rady Osiedla Strzeszyn od Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 4/2018/P za bezzasadne.

Data podjęcia:

2018-04-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian