Uchwała nr LXVI/1212/VII/2018 z dnia 2018-05-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVI/1212/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.

Data podjęcia:

2018-05-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian