Uchwała nr LXVII/1230/VII/2018 z dnia 2018-05-22

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVII/1230/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXIV/1182/VII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-05-22

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian