Uchwała nr LXVII/1239/VII/2018 z dnia 2018-05-22

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVII/1239/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie skargi W.K. na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez Skarżącego pismo.

Data podjęcia:

2018-05-22

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian